ChatGPT för lärare och skolpersonalVad är ChatGPT?

ChatGPT är en variant av den stora språkmodellen GPT (Generative Pre-training Transformer) som är speciellt utformad för att kunna generera svar på mänskligt språk i chatt- och samtalskontext. Modellen är tränad på en stor mängd textdata från olika källor, inklusive sociala medier, forum och nyhetsartiklar, för att lära sig hur människor pratar med varandra och hur de formulerar sina svar på olika frågor och kommentarer. När man ger ChatGPT en fråga eller en kommentar kan den generera ett svar baserat på sin träning och förmåga att förstå och reproducera mänskligt språk

Så beskriver ChatGPT sig själv när jag frågade den. Och den ändrade svaret lite för varje nytt försök jag gjorde. Svarets kvalitet skiftade väldigt mycket för varje försök. I vissa försök gick den mer in i teknisk detalj än andra och i andra utelämnade den viktig information. Och i en hel del försök blev språket väldigt dåligt. Upprepningsknappen gör att man inte behöver nöja sig med det första man får. Man kan också följa upp med fler frågor och instruktioner om man så vill.

Chat-GPT kan beskrivas som ett AI-verktyg som är utformat för att i chatbot-form prata med användaren som om den vore mänsklig. Dvs du kommunicerar och därmed resonerar med med den med vanliga ord och språk. Du behöver egentligen inga konstiga tekniska termer och komplicerade kommandon för att få bästa resultat. Tvärtom så kan du i princip inte tala med den på ett sådant sätt. Givetvis innebär inte det att du inte kan bemästra den olika bra. En skicklig skribent behöver dock inte tänka längre än att den anger alla kriterier som krävs som om man förklarade för en annan människa. Ska du skriva en uppsats om franska revolutionen så ska prompten alltså innehålla det du vill att uppsatsen ska innehålla. Dvs kanske nyckelord som “gör en jämförelse med amerikanska revolutionen”, “berätta om kvinnornas roll”, “gör en reflektion kring konsekvenser”. På samma sätt säger jag som copywriter åt den “Beskriv den här hörluren, gör det med ett säljande språk, optimera det för sökmotorer, använd 600 ord”. Dvs jo, du behöver förstå vissa saker, men i det stora hela är det som att tala till en elev eller kollega. Inte en maskin.

Den kan även i viss begränsad mängd fortsätta en konversation. Så när du ställer en fråga till den, kan du i nästa prompt följa upp med en följdfråga eller följdkommentar. En viktig del är att den också kontinuerligt lär sig saker och utvecklas. Ju fler människor som pratar med den, desto skickligare blir den. När folk beklagar sig över kvalitén på språket som ChatGPT genererar är det viktigt att komma ihåg just detta. Du beklagar dig faktiskt lite över hur en enmånaders bebis uttrycker sig. En slutgiltig dom kring dess språkliga förmåga låter sig nog bäst väntas på något år åtminstone. Eller egentligen aldrig. För om den är bra på att lära sig, så kommer den ju så småningom antagligen förstå allt vi människor förstår om språk. Inte minst om vi aktivt guidar den på rätt väg hela tiden med att betygsätta dess svar. Lite som en lärare ju faktiskt gör med sina elever.

Användningsområden för ChatGPT

Alla som skriver något kan nyttja tjänsten på något sätt. Finns inga undantag då den inte kan vara till hjälp. Antingen som inspiration till egna alster, eller som mall, eller som något du kopierar rakt av. Läs mer om lite exempel att testa på här. Och ett givet användningsområde kommer också bli studenter som vill få svar på frågor, eller generera texter för skola och universitet. Den duger förvånansvärt bra till detta, om eleven/studenten vet hur den ska nyttja ChatGPT. För studenter som är väldigt svaga lär det sannolikt inte bli ett större problem med AIn eftersom den ändå kräver en del för att kunna nyttjas som gör att man måste förstå ett ämne till viss del. Men för alla normalbegåvade eller skickliga studenter som vill kan text-AIs absolut nyttjas till fusk.

Att fuska i studier med ChatGPT

Och så har ju redan skett. Redan nu när jag skriver denna artikel har de första fallen av plagiat där studenter på amerikanska universitet har upptäckts nyttja ChatGPT för att svara på hemuppgifter. Att hemuppgifterna i nuvarande form rimligen måste upphöra och det ganska omgående står nog ganska klart nu för de flesta. För det var mycket tur som låg bakom att läraren upptäckte det, och en medgörlig student som erkände det. Det finns ett verktyg, kallat OpenAI-detector, lite på test, från samma utvecklare som till ChatGPT som ska kunna avgöra om en text är skriven av ChatGPT. Exakt hur den fungerar vet jag inte, men som jag ska ta upp längre ner så finns det vissa mönster i texten som ett tränat öga kan se som jag antar den bygger på. Problemet är dock att det är osannolikt att kontrollverktyget kan hänga på utvecklingen i all evighet. Och att belägga det blir jättesvårt. För när det kommer till brister i AI-texterna, är det brister som den ofta lärt sig från mänsklig text. Alltså fel som jättemånga människor begår. Det gör alla former av fusk-kontroll juridiskt tveksamma. Man kan nog också räkna kallt med att många bedragare kommer nyttja detta och försöka sälja kvacksalveri som hjälp och skydd mot AI-genererad text. Verktyg som säkert kan drabba många helt oskyldiga.

Typiska drag för ChatGPTs texter (i december 2022)

 • Svårt att skilja på en och ett, bestämd och obestämd form på ord.
 • Gör engelsk meningsbyggnad i svenska texter.
 • Felöversätter ord “Du är ljusstaken i mitt liv” (candle, ljus, ljusstake). Dvs det märks att den arbetat med engelska mer än svenska.
 • Överlag sämre på svenska än på engelska.
 • Oväntade ordval som inte är rimliga i sammanhanget (kokkonst, istället för matlagning)
 • Märkliga och stora faktafel, men ofta inlindat i resonemang som är bra och maskerande.
 • Ordbajsande delar som alternerar med konkreta delar. Brist på stilmässig stringens.
 • Skriver lite planlöst. Strukturen på svaren blir ibland röriga. Det märks att den alltså delvis funderar ut svaret samtidigt som det printas ut på skärmen.
 • Blir tjatig och upprepar vissa saker och påståenden som den ser som centrala
 • Gör sällan personliga saker i texten. De flesta människor har märkliga beteenden för sig i sin stil i text. Och om AI:n har egenheter för sig är de unika och upprepas ej.
 • Kan låta mer deskriptivt än ha själ och personlighet.
 • Skriver klischémässigt. (Så om uppdraget är “debatterande text” blir det ofta på ett par fasta förutsägbara sätt)
 • Vid längre texter som använt flera omgångar ChatGPT kan stilen plötsligt ändras mellan olika delar.
 • Skriver alltså liknande för alla som ställer samma fråga. Alltså kan svar som är liknande i stil tyda på att personer inte plagierat av varann, men att bägge nyttjat AIn identiskt.

Allt saker som människor också gör. Och som kan ske av slumpen. Och bara ibland. Folk beter sig ibland inte alls så unikt och mänskligt som vi tror i text. Och inte AIn heller.

Så det finns inget säkert sätt att identifiera en AI-text vill jag understryka med emfas. Den som påstår annat vet inte vad den talar om. Det finns bara tendenser i bästa fall.

Utan mycket om identifikation handlar om erfarenhet hos läsaren av texten. En språkligt kunnig lärare som vet hur sina respektive elever uttrycker sig, kommer ju aldrig att luras av en text skriven i en helt ny stil som en elev aldrig skrivit i tidigare. Där ligger problemet aldrig. Problemet uppstår snarast först i mötet med nya elever vars stil som läraren inte känner till. Eller på högre utbildningar där stilar sällan är något man lär känna och där opersonliga formella texter premieras. Helt enkelt: Riskerna ökar desto mindre personliga texterna ska vara och ju högre nivå som krävs. Inte för att AIn härmar avancerade universitetstexter speciellt jättebra, men för att den i bästa fall kan göra det ok. Något den inte kan alls lika bra med lägre nivåer av utbildning. Den verkar ha svårare att uttrycka sig som en typisk 10-åring än som en 29-åring så att säga. Men allt är i bästa fall vagt. Så det blir en gissningslek. Kvalificerad i bästa fall, men en gissningslek likväl.

Så vad ska man göra för att hindra fusk med ChatGPT?

Det finns som sagt experimentella verktyg likt OpenAI-detector för att ge en tolkning av en texts sannolikhet som AI-genererad i procentsats. Deras bedömning är såklart inte juridiskt giltiga och kan nog aldrig bli det heller. Så om studenten eller eleven blånekar kan det ju bli svårt. Och den är också avhängig AIn som använts av den potentiella fuskaren, både modell och tidpunkt. ChatGPTs AI GPT-3.5 är ju inte den enda som existerar. Och det är versionen just nu denna decemberdag 2022. Utvecklingen går jättefort och de saker som är typiska för en AI idag, kan vara helt utplånade om några månader. Därefter och inte minst har vi givetvis lärarens erfarenhet och intuition. Och kunskaper om både eleven och om text-AIn. Det kan räcka för att läraren personligen men faller på brist på objektiva bevis om tvist uppstår.

Då återstår egentligen bara ett säkert sätt och det är att undvika alla former av examination genom skriven text som inte går att kontrollera säkert. Det finns saker här som försvårar och saker som helt omöjliggör AI-hjälp. Till försvårar handlar om verktyg som är slutna och kan identifiera att någon copy-pastar in text istället för skriver. Men det faller ju på om eleven skriver av manuellt från en annan skärm. Likaså kan krav på formella referenser och egna resonemang ännu ställa till det delvis för AIn. Men vad gäller referenser så kan t ex Accintia redan hantera det behjälpligt. Så det tror jag inte alls på. Allt är i bästa fall bara nödlösningar och tillfälliga sådana.

Utan det enda säkra är ju att återgå till övningar där man antingen skriver för hand, eller i mänskligt kontrollerad digital miljö, som ett klassrum på datorer utan möjlighet för uppkoppling till nätet. Och att det övervakas, så att mobiler och annat inte kan nyttjas. För många lägre utbildningar är detta inte alls ett större problem att ställa om till. Och det kan säkert underlätta undervisningen och förbättra resultaten. Inte minst på lägre nivå är ju inlärning med att skriva för hand välkänt som pedagogiskt förbättrande fenomen. Men för högre utbildningar där hemtentor och andra hemuppgifter är vardag krävs nu helt nya lösningar. Hur ska en elev kunna skriva sin masteruppsats utan tillgång till både egen dator och internets allt källmaterial? Här kan stora bekymmer uppstå. Här kommer stora problem uppstå. Inte minst för att högre utbildningar inte heller i en handvändning bara kan lägga om sin utbildning. Systemet är trögt även om all välvilja finns. Våren 2023 kommer se en garanterad flodvåg av AI-genererade texter på alla våra lärosäten pga att systemet inte kommer hinna ändras.

Och jag är ganska säker på att jättemånga, trots allt prat om det överallt, kommer fullständigt tas på sängen. Det här är inte något som bara kan lösas genom regler och nya verktyg. Det här är ett helt nytt fenomen. Ett paradigmskifte som kanske kräver fundamentala förändringar i hur all undervisning sker. En del lösningar kommer vara gammalt och beprövat, likt papper och penna, men andra lösningar kommer behövas med. Och vad dessa blir är det hög tid att börja tänka ut.