Mer om kriget mot AI-konst

Härom dagen skrev jag en analys kring korståget mot AI-konst. Nu syns mer tydliga idéer än allmänt raljerande och motstånd börja dyka upp i forum för illustratörer.

Motståndare till AI-genererad konst försöker nu copyrightskydda sina namn, så att ingen kan använda begrepp likt “konst i stil med Greg Rutkowski” i sina verk utan tillåtelse/ersättning från nämnda person.

Likaså försöker man åberopa GDPR-brott, att information associerats mellan objekt och namn på ett “olovligt sätt”.

På något märkligt sätt då eftersom i den sekund en AI ser en bildtext under en bild (“Tavla av Picasso”) på en sida på nätet så skulle då en AI som scannar av nätets innehåll, begå ett GDPR-brott bara genom att titta och därmed lära sig associationen mellan tavla och namn. En AI glömmer ju inte bort det utan sparar ju det i sitt minne som egentligen enda kognitiva skillnad av relevans här. Tekniskt sett är ju nämligen även din hjärna en databas över associationer du gjort genom hela livet. Väldigt få utom du själv kan dock gräva i den och använda denna information. Den är alltså svagare och mer privat.

För allt blir ytterst märkligt om det kan förverkligas om man omvandlar diskussionen till ett annat öga än en AIs. En människa som gör samma sak. För nog sjutton är det lite så här all inspiration faktiskt fungerar. Jag ser en tavla av Picasso och minns stilen som jag senare kanske härmar mer eller mindre exakt. AIn är bara sannolikt mycket skickligare på just att minnas allt.

Men juridiska lekar är ofta märkligt semantiska. Och otrevliga. Visst finns GDPR till för att inte information ska olovligen få databasföras. Men i det här finns ju flera till variabler så som att databasen är stängd och framförallt att informationen är common knowledge och inte alls privat. I den sekund du lägger upp ett foto på en tavla du gjort och den finns tydligt associerad med ditt namn, så är det inte längre möjligt att åberopa att det är privat information. Så det verkar som jag kan se det helt orimligt att GDPR skulle kunna åberopas i någon riktig process. Men det återstår att se vad skickliga advokater på jakt efter ära och berömmelse lyckas åstadkomma såklart.

Allt handlar ju dock om följande i sin grund, bortom metod och semantik: Att några konstnärer och illustratörer försöka skydda sin inkomst och det med att begränsa friheten för andra. Att man tar det för givet att det är en rättighet att få livnära sig på detta hantverk är det få som ens vågar diskutera. Är konst en självklar inkomstkälla egentligen? Visst, det här är en konkurrenssättning likt ingen tidigare skådad, kanske utom möjligen när fotografiet kom, men ändå. Vari ligger rätten att få begränsa andra?

Jag kan som sagt sympatisera med folk som kämpar med sin inkomst, själva den desperata känslan kring en osäker framtid, men aldrig genom att de försöker begränsa konstnärlig frihet med att döda utvecklingen och faktiskt möjligheten att få avbilda det man vill.

Det är illa nog som det är med skyddade objekt som oavsett syfte (fair use t ex) inte får avbildas när giganter på korståg vill styra (Disney, Mumintrollen, Astrid Lindgrens värld osv) allting, oavsett syfte. Vi behöver inte hårdare reglering här utan tvärtom kanske förstärka friheterna just för konstens skull.

Det är illa nog som det är.

Det är också en slippery slope som inte bara handlar om AI och pengar heller nämligen, utan om grundläggande rättigheter som kan riskeras här. Den gamla klassikern “rent mjöl i påsen” blir aktuell att belysa också.

Nej du kanske inte tänker missbruka din ev rätt att skydda ditt namn och “din” stil från att användas, men du är inte ensam på planeten med tankar och intentioner.

Putin eller annan despot finns också. Korrupta politiker och makthavare. Som plötsligt skyddar bilder på sig själva. Ingen annan får avbilda utan risk för riktiga juridiska repressalier, internationella sådana där advokater i Stockholm anlitas för att sätta åt serietecknaren i Borås som gjorde en karikatyr av Trump för upphovsrättighetsbrott.

Liten risk att det sker med någon allvarlig konsekvens för illustratören/AI-konstnären? Ja kanske, men goda intentioner är nästan alltid också naiva intentioner. Så fort man öppnar kranen för helt nya lagar och prejudikat, så bör man också tänka efter riktigt noga vad det kan leda till längre fram.

Konsekvensanalys, gjord med sund och skral cynism. Och det här är ju väldigt uppenbara problem som redan idag ställer till det för konstens frihet som man kan se bli värre i framtiden. Det var inte så länge sedan som memes knappt skulle undantas när EU började mullra om upphovsrätt t ex. Använd fel bild i en meme och du kan riskera begår ett upphovsrättighetsbrott om upphovsrättsindustrin får bestämma. Det är nog ganska osäkert än var den lagen kommer landa i rent konkret.

Nej till än mer strikt GDPR-kontroll av namn och associationer. Nej till copyright för stilar och namn. Det här senmedeltida gillesbeteendet som illustratörer sysslar med nu behöver bekämpas, inte springas rakt in i i tron att man hjälper någon.