ChatGPT och att skriva uppsatser med referenser

ChatGPT, uppsatser och referenser, AI-bild
Nu ska jag bli så där jobbigt oetisk igen och visa hur man gör en sak, man med nuvarande utbildningssystem inte ska göra. Nämligen be ChatGPT skriva en uppsats. Med referenser. OBS! Jag uppmanar alltså ingen student eller elev att göra detta, men jag vill visa alla att man kan.

Mycket för att jag ännu ser folk felaktigt påstå att ChatGPT inte kan saker som den faktiskt visst kan och som lärare och de som ansvarar för skolornas utveckling måste lära sig veta bättre om.

Det är hög tid för landets högskolor och gymnasier och dess lärare att skynda på med sina nya läroplaner och undervisningsmetoder. Så betrakta detta som en spark i röven.

Jag håller i skrivande stund på att försöka ta fram lite tips på hur man skulle kunna använda ChatGPT i undervisningen tillsammans med en gymnasielärare. Det finns massor man kan tänka sig där text-AIs blir ett fantastiskt verktyg, både för starka och svaga elever. Håll utkik!

Så här kan i alla fall en prompt med brackets se ut som gör att ChatGPT klarar av uppgiften. Om man använder brackets och är tydlig med vad man önskar så klarar ChatGPT av det i de flesta fall. Jag bad den göra det i APA, du kan såklart välja vilken referensstil du vill (Oxford, Harvard osv). Den haltar lite om man ber den använda sig av nätet och den ville inte riktigt ge direkta sidor, men den klarar absolut av det egna inövade massiva textmaterialet som referens med APA som inte använder sidor. Texten kan givetvis göras på svenska med ifall någon undrade. (Och sluta tro på myten om sidor och appar som kan upptäcka sånt här med säkerhet. Det är mycket svaga lösningar i bästa fall.)

Write about the death of Ivan the Terrible [Voice and tone: academic, use 350 words, use 3 references, APA system for references, add in-text references]

Ivan IV, also known as Ivan the Terrible, was the first Tsar of Russia, ruling from 1547 to 1584. He is known for his expansion of the Russian state and for his brutal methods of rule. Ivan died on March 28, 1584, in Moscow, Russia.

The exact cause of Ivan’s death is not known for certain, but it is believed to have been caused by a combination of natural causes. Russian chronicler Nikolai Karamzin (1816) reported that Ivan had been suffering from a high fever and had begun to experience violent seizures. On the day of his death, Ivan was playing chess with his friend, Prince Andrei Kurbsky, when he suddenly fell ill and suffered a stroke. He died shortly thereafter. Additionally, historian Isabel de Madariaga (2005) argues that Ivan’s death was likely due to natural causes, as he had been suffering from a number of health issues such as gout and kidney stones.

It is also reported that Ivan was in poor health for several months leading up to his death. Some historians also speculate that Ivan may have been poisoned, such as historian Robert O. Crummey (1987), although there is no concrete evidence to support this theory.

Ivan’s death marked the end of an era in Russian history. His reign, which lasted for more than 30 years, had a profound impact on the development of the Russian state and the Russian people. Ivan’s expansion of the Russian state and his centralization of power were significant contributions to the country’s development. However, his brutal methods of rule, such as the establishment of the Oprichnina, a state within a state, where he appointed a secret police force to eliminate his enemies, has been widely criticized by historians as a major cause of mass killings and repression (Crummey,1987; de Madariaga, 2005).

Ivan’s legacy is controversial, some scholars view him as a visionary leader who modernized Russia, while others see him as a ruthless tyrant who brought about the country’s decline (Karamzin, 1816). Nonetheless, Ivan’s death marked the end of his reign and a turning point in Russian history.

References:

  • Karamzin, N. (1816). History of the Russian State. Moscow: Synodal Press.
  • de Madariaga, I. (2005). Ivan the Terrible. New Haven: Yale University Press.
  • Crummey, R. O. (1987). The Curse of Ivan the Terrible: The Secret Policemen of Ivan IV. Toronto: University of Toronto Press.
Uppdatering: Jag har testat att söka efter mer naturvetenskapliga ämnen och tvinga både ChatGPT och YouChat (you.com) att endast söka i vetenskapliga artiklar. Det går inget vidare. Det verkar som att de flesta saker på akademisk nivå som är peer-reviewed inom naturvetenskap och liknande ligger bakom väggar för text-AIs. Så bortom sämre populärvetenskapliga artiklar och givetvis allt bokmaterial är all akademi i artikelform ännu i stort otillgängligt. Men jag har svårt att tänka mig att det kommer förbli så. Dels ligger mycket utanför betalväggarna. Dels finns det t ex abstrakts. Och därefter, när det integreras eller kan söka med tjänster som SciHub och liknande, så att den faktiskt kan nå allt på nätet. Visst, nu trillar vi allt djupare ner i kaninhålet vad gäller oetiska saker, men går det att göra så finns det. Förr eller senare.