Perplexity AI

perplexity AI
Det är inte bara ChatGPT som är ett potentiellt hot mot Googles totala dominans på sökmotormarknaden. En ny konkurrent som heter Perplexity AI visar på en chatbot mer konkret utformad för sök och konkreta svar på frågor. Resultaten är språkligt svagare än ChatGPT men kommer i sin tur paketerade som konkreta svar på frågor med referenser. En relevant skillnad mot ChatGPT är att den inte verkar censurera frågor. Du kan alltså fråga om allt från bombtillverkning och hacker-hyss. (Vilket du förvisso också redan kan i Google. Skillnaden är att du här får ett paketerat svar.)

En intressant detalj är att den har en liten knapp som kan ge dig ett kortare eller längre svar. Men att du kan få motsatta svar på frågor om du klickar där. Du kan också få icke-svar som inte alls hjälper dig på det koncisa alternativet, så se till att alltid titta under det expanderade svaret som i ärlighetens namn inte är nämnvärt längre. Jag noterar att den också klarar av svenska riktigt bra, vilket är kul.

Jag återkommer med mer jämförelser kring Perplexity och andra konkurrenter i framtiden när det blir aktuellt.