Att använda ChatGPT som ett verktyg i undervisningen


ChatGPT och andra text-AIs innehåller många möjligheter för en kreativ lärare att lösa tidsödande problem. Allt en text-AI kan göra går att återskapa på andra sätt såklart, men det skulle t ex vara extremt tidskrävande att skapa en interaktiv berättelse på andra sätt än med hjälp av en chatbot. Här är några tips på hur du kan använda en text-AI i din undervisning.

Språkförståelse

Du får ett instrument som eleverna behöver öva på att formulera sig mot. Det är inte bara alltid att skriva något, utan ord och formuleringar har ofta drastisk betydelse. Som och i verkliga livet. Syntax, grammatik och ordval. Både i det som de skriver in, som en övning i att formulera sig och i det som sedan kommer ut som en övning i analys av språk, retorik och formuleringar. Det faktum att en chatbot är utformad för konversation, innebär att man får en övning i att konversera på olika sätt.

Källkritiska övningar

Resultaten som printas ut från en ChatGPT innehåller ibland påståenden utan referenser. Eller rättare sagt, du måste ibland instruera AIn att ge referenser på påståenden.  Ett utmärkt tillfälle för en lärare att problematisera påståendens sanningshalt och hur referenser kan se ut, skillnaden i kvalitet osv. För att få ut maximalt kring detta behöver läraren kanske också läsa på lite om hur maskininlärning fungerar och hur en AI lär sig allt som den sedan påstår.

Quizz och diskussionsfrågor

Du kan skapa quizz och frågesport på ett ämne utan någon förberedelse alls. Du kan snabbt skapa arbetsuppgifter kring något, direkt i klassrummet. Samtidigt också be AIn ta fram diskussionsfrågor på ämnet. Behovet för förberedelser och tidskrävande adaption minskar alltså drastiskt om du använder den på det sättet.

Möta djävulens advokat

En klassisk övning i klassrummet är att låta en elev argumentera för något, och en annan elev mot något. Här kan du enkelt hjälpa eleverna ta fram argument kring ämnen, där de själva kanske har en fundamentalt motsatt åsikt i, vilket annars kan vara komplicerat. Och eftersom AIn är gjord för följdfrågor, kan alla “men” som eleven har kring ämnet utforskas vidare.

Inlärningssvårigheter

Du kan hitta alternativa sätt att formulera om något, eller summera något på ett enklare sätt, så att du kan nå fram. Du kan snabbt göra torra saker, roligare för ointresserade elever (be AIn skriva en text om fysik som en pirat tex). Det ger ett nytt verktyg att nå fram till elever som är svåra att nå fram till. Du kan även snabbt översätta en text till olika språk, vilket givetvis är väldigt användbart i skolmiljöer med nytillkomna elever från andra länder.

Rolig undervisning, även för läraren

Just det faktum att du som lärare inte alltid själv kan förutse alla svaren en AI kommer generera dig i klassrummet, gör att undervisningen även blir omväxlande och kul för läraren. När du talat om franska revolutionen i 20 års tid kan det säkert vara uppfriskande med lite nya infallsvinklar på påståenden och diskussionsfrågor. Det blir också en utmärkt övning i källkritik och kvalitet på svar. Det ställer också krav på att du alltid kan ditt ämne och själv utmanar dig.

Udda frågor, snabba svar

Allt står i läroböckerna och läromaterialet som man behöver kunna heter det. Men vad händer om en elev frågar hur lång tid det skulle ta att cykla från Jorden till Venus? Eller hur många kilo 1 miljon enkronor väger. Frågor som kräver mer komplicerade svar. Självklart kan allt som det redan är besvaras, men om man istället kan be AIn visa svaret, och hur den gjorde, så har man snabbat på processen fort.

Eleven kan påverka utkomsten

Du kan skapa interaktiva berättelser och övningar, där elevernas svar tar in dem på oväntade vägar. Eleven kan påverka utkomsten av en berättelse eftersom AIn kan följa upp saker i en kedja. Känslan av att ha kontroll över sitt eget lärande kan vara viktigt för många elever. Och det är alltid underhållande för alla.

Du behöver förbättra din prompt-fu först och främst

Att använda ChatGPT eller andra text-AIs i undervisningen kräver att lärare fokuserar på möjligheterna och att man sätter sig in i vilka möjligheter du har att styra över resultatet. Mycket av ChatGPTs begränsningar och problem härstammar från bristande kunskaper om hur man bäst formulerar prompter. Men läs gärna mer om ämnet här på min sida. Jag skriver ofta om olika knep och trick för att få ut maximalt ur en prompt. Här är en text att börja med.

Kommentera gärna med synpunkter och fler tips.