Artificiell generell intelligens i GPT5?

Generell Artificiell Intelligens
Det talas om generell intelligens i GPT5. Det är antagligen hype och missbruk av ordet för att skapa buzz. Eller rättare sagt, jag hoppas det är hype i klass med hur GPT4 promotades med enorm överdrift kring teknisk förmåga kontra vad den faktiskt kunde göra som färdig konsumentprodukt. Är GPT4 fantastisk i jämförelse med GPT3.5? Typ “100 gaziljoner mer” så som diagrammen om connections visade? Kanske under ytan, men det märks inte alls utåt i de proportionerna som folk använder orden.

I ordets rätta bemärkelse kring vad generell intelligens är så är artificiell generell intelligens (AGI) ganska mycket mer än en chatbot som kan ta emot instruktioner och spotta ut resultat. Steget från GPT4 till 5 skulle behöva vara enormt om det ens var i närheten av sant att GPT 5 når AGI. Egentligen kräver begreppet t om självmedvetenhet. Men snällt sagt kan man reducera det till förmågan att kunna utföra och svara på allting så som en människa kan.

Annars, om de börjar närma sig AGI, finns det skäl att börja ställa krav på en rad etiska diskussioner på OpenAI och konkurrenternas motsvarigheter. Inte minst kring öppenhet och kod. Det är nämligen lite av ett skämt att OpenAI heter som de heter, med tanke på att de är allt annat än open source.

En paus har föreslagits av en rad IT-profiler. Jag vet inte vad det skulle tjäna till. Jag föreslår snarast ett krav på öppenhet. Eller åtminstone att politiker och makthavare uppmärksammar det och diskuterar fenomenet som något ytterst konkret som kommer påverka oss på många olika sätt.

Men nej, de är mer intresserade av att påtvinga mänskligheten mer övervakning där det inte alls behövs så som t ex den orwellska vidrigheten chatcontrol, som är bland de minst genomtänkta sakerna som EU tänkt ut under den populistiska snuttefilsförevändningen “säkerhet”. Jag vet att EU tittar på strategier kring AI och regleringar, men de ligger hopplöst efter verkligheten. Så tyvärr ser det mest ut som politiker är intresserade av att sila jätteläskiga mygg och svälja enorma, men tydligen helt osynliga kameler.

Och det handlar inte alls bara om vad som förhoppningsvis bara är science fictionmässig oro kring AI, utan även om den ytterst konkreta rättviseproblematiken med att vi ser en påtaglig monopolisering av vad som potentiellt lär bli århundradets viktigaste utveckling. Kommer världens IT och informationshantering hamna helt i händerna på ett företag? Var inte Googles sökmotormonopol illa nog?