10 sätt som sociala medier har ändrat vårt sätt att skriva

Hur har internet och sociala medier påverkat oss på ett språkligt plan?

För en språkintresserad är det påtagligt att de senaste 30 åren av allmän tillgång till internet i allmänhet kanske de senaste 15 åren med sociala medier i synnerhet, gjort att en stor förändring skett. Nya teknikord, låneord, kortare och effektivare språk, dels p g a influenser, dels p g a teknikens begränsningar (SMS hade en teckenbegränsning i sin barndom inte minst) och faktiskt helt nya ideal som att skriva kort och enkelt – tidigare mest förekommande bland copywriters och marknadsföring, men nu ett allmänt estetiskt ideal). Men även mer tekniska skäl (SEO, algoritmer) gör att saker ändrats på gott och ont vad gäller språkbruket.

  1. Förkortningar och akronymer: Sociala medier har lett till en ökning av användningen av förkortningar och akronymer för att snabbt och effektivt kommunicera idéer. Exempel på dessa inkluderar “LOL” (skrattar högt), “BRB” (strax tillbaka) och “OMG” (herregud).
  2. Emojis och symboler: Användningen av emojis, symboler och animerade bilder har blivit vanligare i textkommunikation på sociala medier, eftersom de kan förmedla känslor och ton på ett sätt som kan vara svårt att göra med bara text.
  3. Informell ton och avslappnad grammatik: Sociala medier har bidragit till en mer informell ton i skriftlig kommunikation. Detta kan innebära att människor använder en mer avslappnad grammatik, förkortar ord, eller helt enkelt inte följer traditionella skrivregler.
  4. Språklig kreativitet och nyord: Sociala medier ger möjlighet för användare att experimentera med språk och skapa nya ord och uttryck. Dessa nyord och uttryck kan spridas snabbt och bli en del av det allmänna ordförrådet. Ord som “selfie” och “meme” är intimt kopplade till sociala medier.
  5. Språkblandning och kodväxling: På sociala medier kan människor som är flerspråkiga ofta blanda språk eller växla mellan olika språk inom en konversation eller text. Detta kan leda till en större språklig flexibilitet och påverka hur vi använder och uppfattar språk i vår vardag. Det är inte unikt för sociala medier att man pratar svengelsk” men begrepp som “remote” och “bingewatcha” tillhör definitivt internationaliserade nyord som hör till sociala medier.
  6. Hastighet och effektivitet: Sociala medier har gjort att vi värdesätter snabba och effektiva sätt att kommunicera. Detta kan leda till att vi använder kortare meningar, enklare ord och färre detaljer i våra texter. Komplexa ämnen reduceras dock sällan ner så enkelt till en twitter-diskussion. Men för många är det ett ideal och de som inte behärskar det avfärdas. Talesättet “kan du inte förklara det enkelt har du inte förstått det” är tyvärr en annan bidragande faktor här.
  7. Hashtags och metadata: Hashtags (#) används ofta på sociala medier för att kategorisera och organisera innehåll. Dessa hashtags kan påverka vårt sätt att skriva och tänka på ämnen, eftersom vi blir mer benägna att använda korta, beskrivande fraser för att sammanfatta våra tankar och idéer. Ordet “hashtag” är även i sig ett exempel på punkt fem ovan.
  8. Informationsöverbelastning och skimming: Mängden information som är tillgänglig på sociala medier kan leda till att vi skummar igenom text snarare än att läsa noggrant. Detta kan påverka vårt sätt att uttrycka oss i text, eftersom vi blir mer benägna att fokusera på att skapa texter som är lätta att skumma igenom och snabbt förstå. Det är också ett välkänt källkritiskt problem där det både medvetet (fake news) och omedvetet pga slarv gör att felaktig information snabbt sprids.
  9. Anpassning till algoritmer: Sociala medier och sökmotorer arbetar med olika ideal gentemot hur människor kanske egentligen uttrycker sig, t ex hur texter ska formuleras och formateras för att nå maximal spridning. Självklart påverkar dessa tekniska ideal hur vi därmed uttrycker oss och i vad vi får läsa när texter betraktas som “bra” och syns mer. Det positiva är att människor blir mer medvetna om olika skrivtekniska trick som t ex hooks och kraften i personliga berättelser. Det negativa är att det blir väldigt standardiserat och riktiga personliga nyanser syns allt mindre eftersom SEO och algoritmer straffar det.
  10. Fragmentering av kommunikation: Sociala medier kan leda till att kommunikation blir mer fragmenterad, där konversationer och diskussioner kan hoppa mellan olika ämnen och idéer snabbt. Detta kan påverka vårt sätt att uttrycka oss i text, eftersom vi blir mer benägna att skriva korta, fokuserade inlägg som svarar på en specifik punkt eller tanke snarare än att skriva längre och mer sammanhängande texter.