Att använda ChatGPT som en referens

American Psychological Association (APA) har ett av världens mest populära referenssystem och det används på otaliga akademiska institutioner världen över.

De har nu kommit fram till att man bör kunna ange ChatGPT som referens, och hur en sådan referens ska se ut. Det är inte helt oväntat ganska tydligt och enkelt. Med reservation för att eftersom svaret sannolikt inte kan återskapas, så misstänker jag att bilagor, med fullt utprintade diskussioner, kommer bli ganska vanliga.

Exempel ett, parantetisk citering:

För att få en konserverande effekt i sylt eller marmelad rekommenderas det att använda en sockerhalt på cirka 60-65% i receptet. Sockret fungerar som en konserveringsmedel genom att sänka vattenaktiviteten i produkten, vilket försvårar tillväxten av mikroorganismer och förlänger hållbarheten (OpenAI, 2023).

Exempel ett, med hänvisning till bilaga:

För att få en konserverande effekt i sylt eller marmelad rekommenderas det att använda en sockerhalt på cirka 60-65% i receptet. Sockret fungerar som en konserveringsmedel genom att sänka vattenaktiviteten i produkten, vilket försvårar tillväxten av mikroorganismer och förlänger hållbarheten (OpenAI, 2023; se Appendix A för en komplett transkribering)

Exempel två, narrativ citering:

Enligt Open AI (2023) ska man för att få en konserverande effekt i sylt eller marmelad använda en sockerhalt på cirka 60-65% i receptet. Sockret fungerar som en konserveringsmedel genom att sänka vattenaktiviteten i produkten, vilket försvårar tillväxten av mikroorganismer och förlänger hållbarheten.

Och så här ska det sen se ut i referenslistan

OpenAI. (2023). ChatGPT (May 24 version) [Large language model]. https://chat.openai.com/chat

Formattering kan variera något men ofta står källan något intabulerad på andra raden. Referensen består alltså av fyra delar, precis som vanligt med en del lite ovanligare detaljer. Författare, datum, titel, och källa.

Författare:  OpenAI

Datum: 2023 (om det är 2023 när du skriver, är det alltså den versionen du använder)

Titel: ChatGPT (May 24 version)

Om du t ex använder en annan AI kan det se helt annorlunda, men versionen ska anges i parantesen. De kanske använder versioner beskrivna som 1.0 och 2.0. Klammerparantesen [Large language model] skrivs i detta fallet ut för att läsaren ska förstå vad det är som citeras, eftersom det inte är en vanlig typ av referens.

Källa: https://chat.openai.com/chat

Den direkta sökvägen till ChatGPT alltså. I många andra fall med andra referenssystem anges sökord och liknande för att en ändrad webbadress inte ska påverka resultatet. Men det är sannolikt aldrig relevant problem för en så pass stor domän som OpenAIs ChatGPT trots allt är.

Mer om APA på svenska.