Det där med att skriva enkelt, istället för svårt.

I copykretsar råder vissa ideal. En del av detta beror på fakta som vi vet fungerar rent ekonomiskt och psykologiskt från forskning i frågan. Men en del är också bara faktiskt ideal. D v s åsikter.

Jag talar om det här med att skriva kortfattat och enkelt. Som det dagligen predikas om i mitt flöde.

Vi vet att människors intresse falnar fort vid läsning. Många läser bara rubriken. Och om rubriken är sensationell, så ser vi den ännu bättre.

Och det verkar bara bli värre med tiden. En dagstidning idag är rent volymmässigt betydligt mer fotografier än hur det såg ut för 100 år sen. Mycket för att vi kan det tekniskt såklart. Men mycket förstärks onekligen av ett ideal med. Ett ideal jag själv stött på flera gånger under mitt liv. “Daniel, du skriver för långt, du måste förkorta! Daniel, du behöver skriva kortare meningar!”

Varför? Har du läst James Joyce Udysseus?

Konsekvensen med en större övergång till bild, korta filmklipp och rubriker är att i princip inga nyanser längre kan nå fram till mottagaren. Och när vissa på fullaste allvar tror att det finns skrivregler som säger att en mening maximalt får ha 10 ord vet man att något, någonstans, har gått fel.

Och komplexa ämnen som reduceras till en enkelhet som gör dem direkt felaktiga är farliga. Jag vet inte hur många texter, skrivna av kollegor som behärskar det rappa ordets konst jag sett, som en konsekvens av detta då ger felaktig information. Det här är inget större problem när man skriver en text om en hörlurs färg. En kund som förväntade sig att kulören skulle vara marinblå och inte mörkblå blir lite sur för att skribenten inte vet skillnaden. Det är desto mer problematiskt om det är en text om sjukdomar och komplexa diagnoser om det ovanpå alla mänskliga faktorer kring fel också finns ett ideal som skoningslöst och utan hänsyn säger: Skriv enkelt.

Som professionell skribent behöver du väga dina egna ideal med vad som fungerar. Jag är fullt medveten om det. Och ofta är korta och enkla texter väldigt bra. Men det betyder inte att långa är dåliga. Och det betyder inte att korta alltid är bra heller.

Världen är komplex. Politik och vetenskap är stora frågor med mängder av nyanser. Bara se på klimatfrågan, koranbränning, NATO osv. Så mycket passionerade åsikter. Så lite bredd på diskussionerna. Och när någon åberopar bredd så finns det alltid någon som då t om misstror detta som att man därför måste vara en meningsmotståndare. Lite för många lever efter mottot “om du inte håller med mig, så är du mot mig”.

Det är inte kommunikatörers primära arbete att göra det svåra enkelt, det är kommunikatörers uppgift att förmedla saker korrekt i vad som kanske är rörigt eller komplext. Om man lyckas förmedla något komplext enkelt är det en bonus.

Det får inte bli ändamålet som helgar medlen i varje text.

/Lång text, som hade kunnat skrivas kortare och rappare för att nå fler läsare på LinkedIn med sina programmerade algoritmers ideal kring texter.