En källkritisk fuling: Fakta som saknas

Senaste avsnittet av Loftpodden handlar om en källkritisk luring, nämligen fakta som stämmer, men som är noga eller slarvigt utvald.

Källkritik handlar inte bara om att hitta fel på påståenden och källor. Källkritik handlar lika mycket om att hitta brister i sanningar. Och allt som faktiskt ligger däremellan.

Jag vill t om hävda, att det ofta är viktigare och mycket svårare. Ändå ignoreras det precis överallt när folk ska beskriva och undervisa om källkritik.

Både vad gäller misinformation och desinformation är det ett allvarligt problem när viktiga fakta saknas. Skolverket ignorerar det. Likaså Krisinformation.se. De borde förbättra sina texter helt enkelt till att ha ett tydligare avsnitt om hur man kan forma folks tankar medvetet med att välja ut sanningar. Eftersom det är så spelet om opinioner ofta ser ut på högre nivå.

Det är i slutändan ganska enkelt att hitta ett fel eller en påverkan i ett påstående som beror på dåliga källor med en agenda.

Men det är desto svårare att hitta felet i ett påstående, som beror på sitt urval av fakta. Ett urval som kan skapa en skev eller t om direkt felaktig bild av något. Både omedvetet pga slarv (missinformation) och fullt medvetet, som en smart desinformationskampanj, där man inte ljuger om detaljerna, men noga väljer ut dem istället.