Do your own research

“Do your own research”

“Undersök det själv”

“Googla, så får du se”

Ett uttalande som ofta syns i samband med pseudovetenskapliga eller på annat sätt konspiratoriska påståenden där man vill hävda att ett etablerat påstående är en lögn. “En lögn för en sovande/dum massa som du kan genomskåda genom att googla och därmed hitta sanningen.” Eller ibland bara som ett bekvämt argument, där man flyttar bevisbördan.

Det är också just därför ett tydligt signum för att påståendet allra högst troligt är åtminstone dåligt belagt, eller t om ren lögn.

Om något finns som är en röd flagga för ett påståendes trovärdighet, så är det om dess ivrigaste förespråkare talar om “do your research”. Personligen vet jag av erfarenhet att det aldrig behövs undersökas något då – för det kommer uteslutande handla om sensationella påståenden från väldigt tveksamma källor.

Det finns hur mycket som helst man kan diskutera kring detta påstående och folks oförmåga att förstå skillnaden mellan olika begrepp. Men även hur tydligt det är att folk inte förstår skillnaden mellan att vara konspiratorisk och att vara skeptisk. Och allt genomsyras av hur mycket folk överskattar sin egen förmåga att förstå allting, just eftersom de inte ens förstår hur svårt vissa saker faktiskt är.

För att förstå hur lite man kan, måste man förstå rätt mycket.

Lyssna på senaste avsnittet av Loftpodden, om detta ämne. (obs, något strular just nu med Spotify, men det finns på Youtube också)