Fingerspitzengefühl⁠

Fingerspitzengefühl, fingertoppskänsla. Ett ord som paradoxalt nog tydligt beskriver det man saknar, om man använder ordet fingerspitzengefühl i fel sammanhang. Dagens avsnitt på Loftpodden handlar alltså om att använda rätt språk och nivå vid rätt tillfälle och inte komplicera till det som inte behöver kompliceras till. Jämför det gärna med avsnittet där jag talade om när man bör se till att saker är komplicerade, eftersom det uppstår andra problem i förenkling.

Att som kommunikatör alltid tänka på vem man talar till eftersom utan förståelse av vad du säger, så kvittar alla andra språkliga talanger kring ordförråd och grammatik fullständigt. I grunden är kommunikation en kunskap kring psykologi mer än en språkpolisiär uppgift. Något många som arbetar med att kommunicera och förmedla borde tänka mer på.