Det viktigaste för kreativiteten

Jag vet inte exakt vad som gör att man når framgång i ens kreativa projekt. Men vad jag däremot vet är lite om vad som är relevant och inte för egen del. Och det är en både väldigt enkel och samtidigt svår sak. Lyssna på Loftpodden där jag pratar med om det där ofta bortglömda som avgör om ett projekt lyckas eller inte. Inte minst alla de projekt som styrs av lust och nöje.