AVARIA FAQ

AVARIA ASSISTANS – ETT VÄRDEGRUNDSBASERAT FÖRETAG

Det som utmärker oss som privat assistansbolag är att vi är värdegrundbaserade. Vi anser att var och en av våra kunder har rätt att leva ett vanligt liv, precis som alla andra människor. Det innebär att vi inte kommer att försöka påverka människors värderingar och levnadsvanor. Vår roll är att finnas som stöd, så att våra kunder kan leva sina liv så obehindrat som möjligt.

Nära relationer kräver trygghet

Vi ger trygg assistans. Ambitionen är att samtliga personliga assistenter får en assistentutbildning, och de anställs alltid av oss. Våra kunder och assistenter umgås väldigt nära, och det är viktigt med personkemin.

Hos Avaria väljer du själv din assistent i samråd med oss, och vi arbetar för att undvika stor omsättning på personalen. Det är viktigt att du känner dig trygg och bekväm. Även fast vi tillhör de största personlig assistans-företag i Sverige, vill vi behålla den lokala känslan som den lilla aktören.

Vilka är berättigade till personlig assistans?

I grunden är det Försäkringskassan som avgör vem som får stöd och service genom personlig assistans, och i vilken omfattning hen har rätt till detta. Vi har tre olika kundgrupper: människor som har fysisk funktionsnedsättning som exempelvis CP, människor med olika former av utvecklingsstörningar och de som blivit funktionsnedsatta efter en stroke, trafikolycka eller liknande.

Intresserad av arbete personlig assistent?

Söker du jobb som assistent? Läs mer här. Vi är alltid intresserade av människor som vill jobba som personliga assistenter. Utan våra assistenter är vi ingenting – det är medarbetarna ute hos kunderna som skapar värdet. Som arbetsgivare tycker vi att det är jätteviktigt att alltid finnas tillgängliga och stötta vid behov. Närheten till organisationen är grundläggande för vårt arbete.

Vilken sorts person söker ni?

Det Avaria söker hos en assistent varierar, eftersom alla kunder har unika intressen och behov. Även om det krävs teoretisk och praktisk kunskap, vilken du får vid introduktion hos kund och under assistentutbildningen, är det i slutändan personkemin mellan dig och kunden som avgör. Du behöver inte alltid vara sjukvårdsutbildad för detta yrke.

Värt att poängtera är att detta inte är ett yrke för vem som helst. Du jobbar tätt inpå en annan människa, som precis som du har både bra och dåliga dagar. Det gäller att vara lyhörd för vad kunden vill, och att du är medveten om vilka rättigheter och skyldigheter ni har inför varandra. Ibland behöver du hantera teknik, exempelvis då kunden får sondmatning. Detta får du lära dig av en befintlig assistent.