Copywriting: 10 grundläggande punkter

Copywriting är hantverket som handlar om att skapa effektiv och engagerande text för att sälja en produkt, tjänst eller idé. Det är en kombination av att förstå språk, kommunikation, psykologi och marknadsföring. Här är 10 stycken grundläggande punkter som allt utgår ifrån och som du måste bemästra för att kunna skriva bra copy. Vissa av dem lär du dig ganska lätt, andra är ett hantverk som tar många år att bemästra.

1. Förstå din målgrupp

För att skriva effektivt måste du först förstå vem du skriver för. Ta dig tid att undersöka och lära känna din målgrupp, inklusive deras intressen, behov och önskemål.

Exempel: Om du skriver för en publik av miljömedvetna konsumenter, fokusera på hur din produkt eller tjänst bidrar till att minska koldioxidutsläpp eller förbättra hållbarhet.

2. Använd starka rubriker

En stark rubrik är nyckeln till att fånga dina läsares uppmärksamhet. Använd kraftfulla ord och uttryck för att väcka nyfikenhet och intresse hos din målgrupp.

Exempel: “Energismart revolution” istället för “Energibesparande produkter för hemmet”.

3. Var tydlig och koncis

Skriv korta och enkla meningar som är lätta att förstå. Undvik onödigt komplicerade ord och fraser som kan göra det svårare för läsarna att förstå ditt budskap. De längre och mer tekniska texterna hör hemma i innehåll, artiklar, bloggar och liknande och det som kallas content för webben. Idealen för copywriting och content writing skiljer sig ofta åt även om de ibland kan kombineras.

Exempel: “Vår app gör det enkelt att spåra dina utgifter och sätta upp en budget” istället för “Applicera vår applikation för att överskådligt kategorisera samt budgetera dina finansiella transaktioner”.

4. Skapa en tydlig struktur

Det här är framförallt viktigt för längre texter. Organisera ditt innehåll på ett logiskt och lättillgängligt sätt. Använd underrubriker, punktlistor och fetstil för att göra det enkelt för läsarna att följa ditt innehåll. Och för webben gäller givetvis markdownformat och strukturerad data när det är aktuellt. En blandning av estetik och funktion helt enkelt.

Exempel:

  • Introduktion
  • Fördelar med vår produkt
    • Energieffektivitet
    • Tidsbesparing
    • Längre livslängd

5. Berätta en historia

Använd berättelser för att engagera dina läsare och skapa en känslomässig koppling till ditt innehåll. En bra historia gör din copy mer minnesvärd och effektiv.

Exempel: “Möt Anna, en småbarnsmamma som har kämpat med att hitta tid för träning. Med vår träningsapp har Anna nu kunnat lägga till korta, effektiva träningspass i sin vardag och har aldrig känt sig bättre.”

6. Använd aktivt språk

Skriv i aktivt, snarare än passivt språk för att göra ditt innehåll mer engagerande och övertygande. Aktivt språk gör att texten känns mer direkt och personlig.

Exempel: “Vår produkt sparar energi och minskar dina kostnader” istället för “Energi sparas och kostnader minskas med vår produkt.”

7. Fokusera på fördelar, inte funktioner

Beskriv fördelarna med din produkt eller tjänst, snarare än att bara lista upp dess funktioner. Visa dina läsare hur de kan dra nytta av det du erbjuder.

Exempel: “Med vår trådlösa hörlurar kan du njuta av kristallklart ljud utan att bli begränsad av kablar” istället för “Trådlösa hörlurar med Bluetooth-anslutning och brusreducering.”

8. Använd bevis och exempel

Styrk ditt budskap med konkreta exempel och bevis, såsom statistik, kundrecensioner eller expertuttalanden. Detta hjälper till att öka din trovärdighet och övertyga dina läsare.

Exempel: “Enligt en oberoende studie upplevde 90% av våra kunder en minskning av sin elräkning efter att ha installerat våra energibesparande produkter.”

9. Skapa en tydlig call-to-action

Inkludera en tydlig och direkt uppmaning till handling (call-to-action) i din copy. Detta hjälper dina läsare att förstå vad du vill att de ska göra och ökar chansen att de agerar.

Exempel: “Börja spara energi och pengar redan idag – klicka här för att beställa din smarta termostat!”

10. Redigera och korrekturläs

Sist men inte minst, se till att du noggrant redigerar och korrekturläser din text. Korrekt grammatik och stavning ger ett professionellt intryck och stärker ditt budskap. Men tänk också på att copywriting handlar om estetiska grepp och psykologi. Det är givetvis helt rätt att offra korrekt grammatik om du vet vad du gör. Ett tips som aldrig blir gammalt är att be en vän eller kollega läsa igenom din text. Det är mycket som inte syns av datorns korrektur och som du själv kan bli hemmablind kring.

Slutligen

Detta var några av grunderna. Givetvis finns det mycket mer och givetvis finns det alltid undantag där detta inte stämmer. Men som med allting annat i livet är det bra att behärska det man tänker frångå.

Innan man gör det.