Lite mer om mig

Min stil som skribent

Min personliga stil, som kanske ofta skiner igenom i text är enligt mig själv ganska så torr och floskelfri. Jag har en tveklös fäbless för ordrika, långa meningar och ger inte mycket för idealet om korta meningar mer än inom väldigt specifika sammanhang som t ex inom copywriting. Men för webinnehåll är det ofta önskvärt med just längd. Det är inte alla som delar min uppfattning att det är bra med långa meningar, inte minst likställer myndigheter ofta korta meningar med tydlighet och likaså skiljer det sig mellan idealen inom copywriting och content writing, men jag vet att jag är i gott sällskap som med enkelhet vida överskrider ett 25-ordsideal. Det sagt så vet jag också att allt beror på sammanhanget och syftet med texten. Det är skillnad på en personlig text och en formell text och jag har inga problem att växla mellan idealen. För övrigt anser jag att myndigheter sällan är de som är bäst lämpade att använda som en förebild för hur man bör uttrycka sig begripligt i texter. 

Ordrika och välformulerade texter är just det som googles smarta sökalgoritmer värdesätter idag och inget tyder på att det kommer att ändras. Tvärtom kommer kvalitet bli allt mer viktigare. Idag råder ett ideal där sidor med textlängder över 600 ord har en uppenbar fördel gentemot sidor med färre ord. Åtminstone om man bara precis gör en jämförelse utan andra SEO-variabler. Inom många populära ämnen ligger faktiskt de högst rankade sidorna på 2000 ord eller mer på landningssidan. Och för att kunna få fram så pass mycket text finns sällan andra vägar att gå än grundlig och insatt research och en orädsla för att uttrycka sig med många ord.

Jag tror även på att det är bra med referenser till påståenden om fakta, både för trovärdigheten, men även för att alltid ska förutsätta att folk vill läsa på mer om ämnet. Det finns också vissa belägg för att en sidas ranking kan dra nytta av bra utgående länkar, t ex till wikipedia eller ännu hellre direkt till en vetenskaplig artikel om målgruppen för sidan och texten kan tänkas kräva det. Och avsett om google tycker det är bra eller ej så tycker många läsare att referenser och länkar till mer läsning är bra.

Inom den akademiska världen är det ett absolut måste med referenser på precis alla påståenden som kan tänkas behöva förklaras eller styrkas. Och där gäller givetvis också att referenserna i sig håller pålitlig nivå. Det är således oftast helt otänkbart med annat än andra akademiska referenser. Men för texter till hemsidor handlar det oftast om förtydliganden och då är lättlästa och faktaspäckade referenser att föredra framför komplicerade artiklar. 

Jag är ingen ordpolis att tala om även om jag likt de flesta andra såklart föredrar en grammatiskt korrekt text framför en med slarvfel eller ännu värre fel som tyder på okunskap.  Det finns gott om tekniskt sett grammatiskt korrekta texter som egentligen mest är obegripligt snömos. Texter man ofta ser på hemsidor inom IT- och affärsvärlden som är så pass tomma på verklig betydelse att man med rätta ifrågasätter om de är författade av en verklig människa.

Retorik och semantik är enligt mig ofta viktigare i de flesta texter än perfekt grammatik. Men allt beroende på sammanhanget givetvis. En mer teknisk text eller produktbeskrivning handlar givetvis mycket mer om korrekta och relevanta detaljer än en mer personlig text om företagets affärsfilosofi. Om jag är något alls i sammanhanget är det snarast en innehållspolis som inte kan acceptera att den tydliga betydelsen åsidosätts framför tomma buzzwords som betyder allt och inget på samma gång. 

Jag kan det tekniska

Jag har arbetat med datorer sedan mitten av 90-talet. Jag var med där i internets barndom helt enkelt och har jobbat professionellt med Mac, Windows och Linux-maskiner. Vad gäller förstå hur Google arbetar med och värderar ranking kring olika viktiga tekniska saker i texter med H1, H2, FAQ-stil och schema.org är jag givetvis fullt insatt. Så även andra tekniska aspekter som påverkar hur en text bör formuleras på bästa sätt för en hemsidas rank.

Yrkeserfarenheter

Jag har förutom att arbeta som skribent för olika uppdragsgivare inom kultur och populärvetenskap även hunnit med att arbeta med en rad helt andra saker. Under 90-talet ungdomsår utbildade jag mig till anläggningsarbetare/byggnadsarbetare och mitt intresse för snickerier och hantverk har bestått sedan dess. Jag har även bedrivit ett företag som bl. a. tillverkade hemsidor på tiden allt gjordes i HTML och animerade “under construction”-gifar var det som gällde på varje hemsida med stil. Jag har också arbetat inom omvårdnad som personlig assistent och även haft ett kortare vikariat som biblioteksassistent. Jag kan även grunderna i viss programmering och apputveckling (PHP, Swift, C++ och Python).

Akademiska och tekniska texter

Jag har studerat många helt olika ämnen på universitet och högskola genom åren och är därför van vid olika kulturer och normer vad gäller referenser och sätt att uttrycka sig i text. Allt från humanioras mjuka, ofta långa sätt att uttrycka sig till naturvetenskapernas kortfattade faktaspäckade preferens. Jag behärskar också därför många olika referenssystem (Harvard, APA o s v) och är van vid att inhämta vetenskapliga artiklar och information ur akademiska databaser som t ex Lovisa, Scopus och PubMed. Ämnen som jag tack vare mina egna studier särskilt väl behärskar och förstår uttryckskulturen inom innefattar bland annat arkeologi, historia, omvårdnad, sociologi, religion, statsvetenskap, pedagogik, geologi och paleontologi. Inom ämnena geologi och paleontologi hade jag även under en period en engelskspråkig blogg.

På fritiden

Jag har under 10 års tid aktivt sysslat med släktforskning på min fritid vilket gör att jag även är van vid informationsinhämtning och spårning inom detta fält. Jag är således van att arbeta med digitala släktforskningsinstrument likt Arkiv Digital, SVAR och Ancestry och att förstå och hantera språk från olika tidsperioder. För några år sedan bedrev precis som med geologin en numera nedlagd blogg i ämnet. Till mina andra stora hobbies i livet hör även att läsa ohemult mycket science fiction, titta på insekter i naturen och pyssla med trädgården. Jag är även en hängiven amatörfotograf

Besök mig på LinkedIn för mer om mina formella meriter och ta gärna en titt på exempeltexterna jag lagt upp. Om du vill spara mig för framtida projekt går det bra att connecta med mig på just LinkedIn så hörs vi av när det blir aktuellt.

/Daniel