Google Search Console: 40 vanliga felmeddelanden

Här är 40 vanliga fel som Google Search Console (GSC) kan ge dig om din webbplats med övergripande problemlösning. Alla dessa felmeddelanden är givetvis inte lika viktiga. De flesta felen eller problemen korrigeras enkelt med sidoptimeringsplugin som t ex Yoast SEO och W3 Total Cache. Andra kan kräva att du installerar ett plugin specifikt för ändamålet (masskorrigera felaktiga URLs t ex) eller att du t om manuellt måste korrigera enskilda filer. Ofta om du vet att du har alla grejer på plats redan, så handlar det om att nollställa en cache så att senaste och aktuella inställningen och filen blir aktuell. Det gör du genom att välja funktionen att rensa cache om den finns i pluginet (t ex i W3) eller genom att slå av funktionen (t ex skapa en robot.txt eller sitemap.xml), spara, och sedan slå på den igen och spara igen.

 1. Crawl-fel: Sidan kan inte nås av Googlebot på grund av serverproblem eller robots.txt-filen. Åtgärd: Kontrollera serverns status och robots.txt-filen för att säkerställa att Googlebot kan nå sidan.
 2. Serverfel (5xx): Servern svarar inte som den ska. Åtgärd: Undersök serverloggar och åtgärda eventuella problem.
 3. Fel i URL:an: Ogiltig eller felaktig URL-struktur. Åtgärd: Kontrollera och korrigera URL-strukturen på den påverkade sidan.
 4. Felaktig ompekning: En ompekning (301 eller 302) leder till en ogiltig destination. Åtgärd: Rätta ompekningen till en korrekt destinationssida.
 5. Kedjade ompekningar: Fler än en ompekning i en följd. Åtgärd: Minska antalet ompekningar och se till att de pekar direkt på målsidan.
 6. Soft 404-fel: Sökmotorn mottar ett 200 OK-svar för en sida som inte finns. Åtgärd: Återställ den korrekta sidan eller returnera en 404-statuskod för att informera sökmotorn om att sidan saknas.
 7. Innehållsupphovsrätt: Sidan innehåller dubblettinnehåll. Åtgärd: Uppdatera sidan med unikt innehåll eller använd en kanonisk tagg för att peka på den föredragna versionen av sidan.
 8. Orphaned sidor: Sidor som saknar interna länkar. Åtgärd: Lägg till interna länkar som pekar på de föräldralösa sidorna för att förbättra deras synlighet och indexering.
 9. Långsam sidladdningstid: Sidan tar lång tid att ladda. Åtgärd: Optimera bilder, använd caching och minimera kodstorlek för att förbättra sidhastigheten.
 10. Mobila användarvänlighetsproblem: Sidan är inte optimerad för mobila enheter. Åtgärd: Implementera responsiv design och anpassa sidans layout för olika skärmstorlekar.
 11. Ostrukturerad datafel: Fel i Schema Markup eller strukturerade data. Åtgärd: Korrigera eventuella fel i strukturerade data och använd rätt Schema Markup-format.
 12. Brist på hreflang-taggar: Hreflang-taggar saknas för flerspråkiga eller flerregionala webbplatser. Åtgärd: Lägg till korrekta hreflang-taggar för att informera sökmotorer om språk- och regionsspecifika versioner av sidor
 13. Ogiltiga hreflang-taggar: Hreflang-taggar används felaktigt eller är felaktigt formaterade. Åtgärd: Korrigera användningen och formateringen av hreflang-taggar för att säkerställa korrekt användning.
 14. Oindexerade sidor: Vissa sidor har inte indexerats av sökmotorerna. Åtgärd: Kontrollera att inga “noindex”-taggar används felaktigt och att sidorna är tillgängliga för sökmotorer via sitemap.xml och interna länkar.
 15. Brist på ALT-text för bilder: Bilder på sidan saknar ALT-text. Åtgärd: Lägg till beskrivande ALT-texter för alla bilder för att förbättra sökmotorernas förståelse för bildinnehållet.
 16. Dålig sidtitel och meta-beskrivning: Sidans titel och meta-beskrivning är inte optimerade eller saknas helt. Åtgärd: Skriv en unik, relevant och engagerande sidtitel och meta-beskrivning som innehåller målnyckelord.
 17. Brott mot riktlinjer för webbmasters: Din webbplats bryter mot Googles riktlinjer för webbmasters. Åtgärd: Granska och följ Googles riktlinjer för webbmasters och åtgärda eventuella problem som identifierats.
 18. Brist på säkerhet och SSL-certifikat: Webbplatsen saknar SSL-certifikat (HTTPS) eller har säkerhetsproblem. Åtgärd: Installera ett SSL-certifikat och följ bästa praxis för webbsäkerhet för att skydda användarnas information.
 19. Trasiga länkar och 404-fel: Din webbplats innehåller trasiga länkar som leder till 404-fel. Åtgärd: Identifiera och åtgärda trasiga länkar genom att antingen uppdatera länkarna eller omdirigera dem till relevanta sidor.
 20. Brist på interna länkar och ankartexter: Din webbplats saknar en effektiv intern länkstruktur och adekvata ankartexter. Åtgärd: Lägg till relevanta interna länkar och använd tydliga ankartexter för att förbättra användarnavigering och sökmotorers förståelse av ditt innehåll.
 21. Icke-optimerade URL-strukturer: URL:er som är för långa, svåra att läsa eller saknar nyckelord. Åtgärd: Förkorta URL:er, gör dem mer läsbara och inkludera relevanta nyckelord.
 22. Bilder med stora filstorlekar: Bilder som tar lång tid att ladda på grund av deras filstorlek. Åtgärd: Komprimera och optimera bildfiler för snabbare laddningstider.
 23. Brist på XML-sitemap: Din webbplats saknar en XML-sitemap som hjälper sökmotorer att upptäcka och indexera dina sidor. Åtgärd: Skapa och skicka in en XML-sitemap till Google Search Console.
 24. Ogiltiga eller föråldrade HTML-taggar: Din webbplats innehåller felaktiga eller föråldrade HTML-taggar. Åtgärd: Uppdatera HTML-koden och använd moderna taggar och attribut.
 25. För många länkar på en sida: En sida innehåller ett överflöd av länkar, vilket kan försvåra sökmotorers och användares navigering. Åtgärd: Reducera antalet länkar på sidan och fokusera på att skapa en enkel och användarvänlig navigationsstruktur.
 26. Ogiltiga CSS-filer eller stilregler: CSS-filer eller stilregler på din webbplats är ogiltiga eller felaktigt implementerade. Åtgärd: Validera och korrigera eventuella problem med CSS-filer och stilregler.
 27. Brist på Open Graph-taggar: Din webbplats saknar Open Graph-taggar för att styra hur innehållet visas när det delas på sociala medier. Åtgärd: Lägg till Open Graph-taggar för att förbättra innehållets presentation på sociala medieplattformar.
 28. Oindexerade resurser: Externa resurser, som JavaScript- eller CSS-filer, är blockerade för indexering. Åtgärd: Tillåt indexering av dessa resurser genom att uppdatera robots.txt-filen.
 29. Dålig bildoptimering för mobila enheter: Bilder på din webbplats är inte optimerade för visning på mobila enheter. Åtgärd: Använd responsiva bilder och lämplig bildkomprimering för att förbättra bildvisningen på mobila enheter.
 30. Ingen robots.txt-fil: Din webbplats saknar en robots.txt-fil som styr hur sökmotorer får åtkomst till ditt innehåll. Åtgärd: Skapa en robots.txt-fil och ange regler för sökmotorernas beteende.
 31. Dålig användning av nofollow-attributet: Nofollow-attributet används felaktigt på interna eller externa länkar. Åtgärd: Granska användningen av nofollow-attributet och säkerställ att det används korrekt för att styra sökmotorers beteende.
 32. Ostrukturerad sidnavigering: Webbplatsens navigationsstruktur är förvirrande eller ineffektiv. Åtgärd: Organisera sidnavigeringen på ett logiskt och användarvänligt sätt för att förbättra användarupplevelsen och sökmotorernas förståelse av ditt innehåll.
 33. Ogiltig eller felaktig robots.txt-fil: Din robots.txt-fil är ogiltig eller innehåller felaktiga direktiv. Åtgärd: Granska och korrigera eventuella problem med din robots.txt-fil för att säkerställa att sökmotorer kan crawla och indexera ditt innehåll korrekt.
 34. Brist på rik textformat: Din webbplats saknar rik textformat, såsom fetstil, kursivering och rubriker, vilket gör innehållet svårare att läsa och förstå. Åtgärd: Använd rik textformat för att förbättra läsbarheten och strukturen på ditt innehåll.
 35. För många anrop till externa resurser: Din webbplats gör för många anrop till externa resurser, vilket kan öka sidladdningstiden. Åtgärd: Minska antalet anrop till externa resurser och optimera användningen av dessa resurser för att förbättra prestanda.
 36. Dålig användning av JavaScript: Din webbplats använder JavaScript på ett sätt som kan försvåra sökmotorers förmåga att crawla och indexera ditt innehåll. Åtgärd: Optimera användningen av JavaScript för att säkerställa att det inte hindrar sökmotorers indexering av ditt innehåll.
 37. Ogiltiga eller bristfälliga mikroformat: Din webbplats använder mikroformat på ett felaktigt sätt eller saknar dem helt. Åtgärd: Implementera korrekta mikroformat för att förbättra sökmotorernas förståelse av ditt innehåll och öka synligheten.
 38. Föråldrade eller felaktiga webbläsarkompatibilitet: Din webbplats fungerar inte korrekt i vissa webbläsare eller är inte kompatibel med moderna webbstandarder. Åtgärd: Testa och uppdatera din webbplats för att säkerställa att den fungerar korrekt i alla webbläsare och följer moderna webbstandarder.
 39. Brist på paginering eller ogiltig paginering: Din webbplats saknar paginering eller har felaktig paginering, vilket kan försvåra användarnavigering. Åtgärd: Implementera korrekt paginering för att förbättra användarnavigering och sökmotorers förståelse av ditt innehåll.
 40. Optimeringsproblem med strukturerade data: Din webbplats har problem med implementeringen av strukturerade data, vilket kan påverka hur innehållet visas i sökresultaten. Åtgärd: Granska och korrigera eventuella problem med strukturerade data för att säkerställa att de är korrekt implementerade och uppfyller Googles riktlinjer.