Guide och villkor 2024

Så, du vill jobba med mig? Trevligt! För att förenkla vårt samarbete så har jag sammanställt en guide som förklarar hur jag generellt sett arbetar och vilka villkor som gäller. Den finns för att du ska veta var i processen vi befinner oss i och vad jag förväntar mig. Du behöver läsa igenom denna guide så att inga onödiga missförstånd sker och jag kommer också alltid skicka över den till alla nya kunder.

Guide

1 Du kontaktar mig med din beställning eller förfrågan. Det är viktigt att du redan tidigt har tänkt igenom övergripande vad det är du önskar av mig. Är det rådgivning? Har du klara och tydliga önskningar, eller vill du ge mig mer fria händer? Eller något mellanting? Eller är du helt enkelt helt igenom osäker på vad det är du behöver? Inga problem, att komma med en förfrågan om en beställning och vad du behöver kostar inget. Vi lägger upp en tydlig inledande plan tillsammans om du vill det.

2 Jag lägger en offert och ställer lite fler frågor vid behov. Oftast kan det ta en-två vardagar från att du mailat första gången. När jag tydligt vet hur stort projektet är så kan jag svara på priser och ge dig en offert som du sedan måste godkänna innan vi fortsätter. Om ny information sedan tillkommer under arbetets gång så kommer den inledande offertens tidsramar och priser att ändras. Inget arbete påbörjas eller inlämnas innan det formella är klart på pränt (i mail eller annan skriven form). Både för din och min skull.

3 Du samlar in allt material du har (befintlig hemsida, broschyrer, anteckningar, illustrationer, skisser, bilder). Allt som innehåller information av värde kring mitt uppdrag. Alternativt, om du inget har, så skickar du över svar på de frågor jag ställer dig. Men överlag: Ju mer du ger mig av relevans, desto fortare går uppdraget och desto billigare blir det.

4 Jag går igenom materialet och ger feedback. Om jag då ser att det saknas mycket som är essentiellt alternativt behöver göra mycket research, kan det vara så att jag behöver uppdatera information i offert angående behövd tid och stämma av detta med dig. Inget ändras utan att bägge parter är med på saken.

5 Jag producerar text eller utför annat beställt uppdrag, enligt avtal. Jag kan komma att skicka över text för godkännande så att jag är säker på att jag förstår vad det är du önskar om det är oklart för mig i inledningen (du blir då informerad om detta vid punkt 4). Jag kommer förvänta mig att du finns tillgänglig för följdfrågor via epost och att om du inte svarar inom rimlig tid innan önskad deadline, så behöver sagda deadline och detta villkor såklart omförhandlas. Alternativt om svar från dig dröjer att du helt enkelt inte har önskemål eller krav på deadline. Ingen färdig text lämnas in innan bägge parter är nöjda i detta tidiga skede. Det är oftast här som saker både kan gå snett och kan behöva vara flexibla. Men mitt mål är att du alltid ska känna dig trygg och nöjd med att alltid veta var i processen vi befinner oss.

6 Jag skickar över en färdig text (manus) för bedömning och godkännande till dig. Antingen med öppet slutdatum eller tydligt slutdatum på text eller uppdragsinlämning. Du behöver då skyndsamt svara om texten är godkänd och respektera att jag kanske inte finns tillgänglig utöver vad som är rimligt här. Vid korrekturarbeten av befintligt material är arbetet godkänt av dig automatiskt efter en efterföljande korrespondens. Vi produktion av text har du en kalendervecka på dig efter avtalat slutdatum att komma med synpunkter om ändringar. Annars gäller inskickat datum. Gäller endast rimliga krav på ändring i omfattning och det innefattar endast en efterföljande korrektur från denna inlämning.  Så fundera alltid på vad det är du vill fråga om eftersom jag givetvis tar betalt för min arbetstid. Önskas mer arbete från mig måste nytt avtal godkännas i detta skede.  För att undvika att missförstånd har skett i detta sena stadie av processen är det viktigt att du har tillhandahållit mig en tydlig önskan som jag har svarat på och bra material till mig redan tidigt i processen och att du noga kontrollerat vad som faktiskt ingår i avtalet.

Villkor för samarbete med Norrtou Creations

 1. Jag är skyldig att upplysa dig om denna sidas text. Om jag underlåtit att göra detta gäller endast allmänna avtal, vårt skrivna avtal (offert) och det som står i vår korrespondens.
 2. Du är likaledes skyldig att ha läst denna villkorstext till fullo innan du godtar ett avtal med Norrtou Creations.
 3. Priser enligt skrivna avtal och min prislista gäller från 1:e januari 2023 om inget annat är bekräftat i skriven form av mig till dig. Prislistan innehåller i regel all information om vad det kostar att anlita mig. Vissa undantag finns, och då behöver du fråga mig så att vi kan förhandla fram ett avtal kring detta.
 4. En offert från mig innehåller alltid information om det du betalar för. Om du saknar information om villkor eller vad som ingår är det bara att fråga mig innan du godkänner något. Jag strävar alltid efter att du ska vara nöjd och känna att du vet vad som gäller i avtalet.
 5. Ett “ja” i ett mail räknas som ett godkännande av en offert. Du behöver inte skriva under något annat.
 6. Du har en kalenderdag att ändra dig angående en av dig godtagen offert, från det datum du godtagit min offert med svar. Därefter debiteras du eventuellt för påbörjat arbete.
 7. Du har 30 dagars betalningsperiod från och med det datum du får fakturan till förfallodatum. Vid utebliven betalning inom angiven tid tillkommer omgående ett räntepåslag och efter viss tid därefter säljes ärenden till inkasso enligt gällande regelverk.
 8. Jag äger som upphovsman upphovsrätten till texter och material jag skickar till dig enligt gällande lagar om upphovsrätt tills det är till fullo betalt av dig.
 9. Efter erhållen betalning fråntar jag mig alltid allt anspråk om inget annat avtalats mellan oss i skriven form. Det gäller även alla preliminära texter. Du får givetvis ändra all text och anpassa den efter dina önskemål men om du ändrar text av mig förfaller också alla dina anspråk på att dess utformning, syfte och kvalitet är kopplat till mig. Jag tar endast ansvar av för mig gjort material och mina rekommendationer kring layout och form av detta material och vad jag har hävdat kring dessa texter.
 10. Konsultation (likt strategier och uppenbar rådgivning) utöver vad som är för att jag och du ska förstå avtalet och uppdraget debiteras enligt gällande prislista och offert. Läs mer under digitala strategier eller fråga mig.
 11. Jag utför inte oavlönade uppdrag på prov eller liknande. Du får begära referensexempel av mig eller betala för min tid enligt gällande prislista eller annan ersättning som vi kommer överens om.
 12. Ett uppdrag är betraktat som slut när den avtalade tiden du anlitat mig för är slut.
 13. Om du tillkommer med fler önskemål än vad som står i offerten, så behöver du förlänga avtalet. Detta ska också ske i god tid om du behöver säkerställa att jag kan ta uppdraget i direkt anslutning. Jag förstår att dina deadlines och önskningar ibland kan komma att behöva flyttas för dig, p g a att saker tar mer tid än planerat. Min del i ett projekt är dock inte automatiskt kopplat till din deadline, utan efter vårt avtal och offertens tid.
 14. Tillägg på beställd offert i form av uppdrag och tid kräver alltid att nytt avtal mellan oss måste godkännas innan arbete påbörjas eller fortsätta.
 15. Jag strävar efter att du ska vara nöjd och att du ska ha ett slutresultat som är i paritet med det du beställde, men jag avgör också när ett uppdrag är till fullo utfört enligt offert vid tvister. Flyttade målstolpar accepteras aldrig utan full transparens måste råda redan från start vad som inkluderas i ett avtal. Ingen roas av missförstånd på denna punkt och jag vill att du ska vara nöjd här.
 16. Ett uppdrag debiteras i regel alltid direkt efter avslutad tid om inget annat sägs.
 17. Önskas förändringar i avtalet behöver du tydligt klargöra det i ett tidigt skede innan arbete påbörjats enligt punkt 5 ovan i guiden. Annars kan den avtalade sluttiden för när jag ska lämna in mitt, behöva ändras.
 18. Om inget avtal slutits kring slutgiltigt datum på inlämnad text (det är inte alla som önskar eller behöver det) kommer arbetet givetvis alltid ske skyndsamt från min sida om inget annat sägs, men det hamnar alltid också efter i prioriteringskön för arbeten med tydliga slutavtal. Bestäm därför alltid ett specifikt slutdatum som du senast behöver min produkt om detta är viktigt.
 19. Slutgiltiga datum i avtal är endast deadlines för beställda texter och uppdrag från mig. Dessa datum är ej ett ramverk för tid att använda mig för fler och tidigare oavtalade uppdrag pro bono. Önskas anlita mig för fler uppdrag inom avtalad samt för oavtalad tid måste alltid ny offert beställas.
 20. Jag är endast tillgänglig dagtid och vardagar för arbete och korrespondens. Vänligen respektera detta och planera projektets tidsgränser därefter.
 21. Jag förbehåller mig alltid rätten att avsluta ett samarbete  innan det är avklarat om jag så finner nödvändigt p g a att något av ovanstående punkter inte är uppfylls på ett godtagbart sätt. Eller p g a att jag av annat skäl inte kan avsluta det. Du blir då förvarnad om detta. Du debiteras då också endast och skäligen för det material du eventuellt har fått ta del av i den mån det finns något.

AI-Policy

Norrtou Creations arbetar med AI-applikationer och AI-lösningar vid behov. Vi tror att det är viktigt för förtroendet hos kunder att vi är transparenta kring detta till skillnad från många konkurrenter. Användandet av AI sker dock bara i inledande arbete eller för research och tester. Alla slutgiltiga produkter som når kund från Norrtou Creations är alltid gjorda och kvalitetssäkrade av människa. Så du kan alltid vara säker på att en text, kod, bild eller annan produkt från oss har gjorts av människor och är unik med vår distinkta stil eller den stil som är överenskommen. Norrtou Creations är fullt medvetna om att generiska texter skapade av AI är ett potentiellt rankingproblem och vill därför understryka för dig som kund att du inte kommer få en sådan produkt om annat än avtalat om så.

Några slutord om att vara nöjd

Jag vill givetvis att du ska vara nöjd med allt samarbete med mig. Skulle det vara något som inte är som du önskat och som beror på att jag inte följer avtalet så ber jag dig att i första hand kontakta mig direkt så att vi får prata om saken. Oftast korrigerar jag mina misstag utan extra kostnad om du kan påvisa att jag faktiskt helt missförstått ditt önskemål. Det är därför också viktigt att du i din korrespondens berättar vad det är du efterfrågar om det är något väldigt specifikt så att vi tillsammans kan kontrollera var eller om något har blivit fel.

Jag jobbar i ett kreativt yrke och det jag tillhandahåller är ibland därför både subjektivt och vagt. Jag diskuterar, läser, korrigerar och gör text. Jag bygger inte en färdig fysisk bil där det är fysiskt tydligt vad det är man köpt. Men även om rådgivning är en eterisk produkt, är det fortfarande en produkt. Det är viktigt att du kommer ihåg att jag är en av dig avlönad konsult och inte en privat mentor. Jag eftersträvar däremot alltid att vi ska ha en bra och personlig professionell relation men mitt mångåriga kunnande och expertis är mitt levebröd.

Jag vet att jag tillhandahåller alltid en bra produkt som jag heller aldrig överdriver innebörden av, men kan givetvis aldrig garantera något vad gäller hur du uppfattar den och vilka förväntningar du har på den. Fråga mig alltid om en texts utformning och syfte ifall den känns obegriplig för dig, även i efterhand (vilket jag tänker att den inte ska, då jag brukar förklara vad jag gör för en kund vad jag tänker göra och har gjort, men ibland misslyckas jag såklart med det och då ska du självklart bara fråga).

Det är din självklara rätt att ifrågasätta det jag gör och inom rimlig gräns få en sak korrigerad. Jag efterskänker dock aldrig en faktura.

Jag vill såklart att du ska vara belåten. Men allt måste också alltid vara rimligt vad gäller kritik och förväntningar.

/Daniel, ägare av Norrtou Creations