Hightrophe

 

60 års expertis av vetenskapliga personlighetstester 

Hightrophe AS är ett av Europas främsta psykologiförlag och utvecklare av vetenskapliga personlighetstester baserade på femfaktormodellen. Företaget grundades 1959 i England av Dr. Stephen Hightrophe. Idag är det alltjämt ett oberoende familjeföretag och bedriver verksamhet i 12 europeiska länder, USA, Kanada och Argentina. Med en försäljning på hundratusentals Hightrophe-test varje år har vi en regelbunden, aktiv närvaro hos företag, myndigheter och kommuner, samt inom vård och skola. 

Personlighetstester för professionella

Vi arbetar med ett flertal olika varianter av psykologiska tester framtagna till att användas av professionella, legitimerade och utbildade inom medicin, psykologi, psykiatri och pedagogik. Testerna är utarbetade tillsammans med forskare och verksamma inom psykologi, HR och pedagogik och bygger alltid på aktuell kliniskt beprövad vetenskap. Med våra tester kan du bedöma olika sorters individuell förmåga och utvecklingsnivå samt psykologisk lämplighet olika yrkesroller och uppgifter. Vi tillhandahåller också utbildning och certififiering inom våra olika tester och metoder. Våra tester finns både i digitalt och i pappersformat.

Kliniska tester och utredningar

Hightrophe tillhandahåller en rad olika tester för dig som är legitimerad och verksam inom klinisk diagnos för användning av neuropsykologiska utredningar av barn och vuxna. Testerna är framtagna för att bistå vid utredningar av till exempel autism och ADHD. Vi samarbetar med kliniker i Sverige och Tyskland och gör kontinuerliga uppföljningar av hur metoderna fungerar kliniskt.

Femfaktormodellen för dig inom HR

Det är oerhört viktigt med engagerad och motiverad personal som trivs och känner att deras arbete är meningsfullt. Forskning visar att det är en självklarhet att positiva medarbetare lojalt bidrar till verksamhetens framgång och långsiktiga tillväxt. Men för att framgång ska bli en daglig realitet för individ och arbetsgivare krävs såväl en förstklassig rekryteringsprocess som ett gott ledarskap som förstår detta. För den med HR- och rekryteringsansvar är därför tillförlitliga oberoende test ett viktigt instrument. Vi arbetar här bland annat med SVAR-PS-5 som är utformad från beprövade femfaktorteorin (också känt som femfaktormodellen, Big Five-teorin, Five-factor-modellen (FFM) och OCEAN-modellen). 

Att bedöma läs- och skrivsvårigheter

Hightrophe tillhandahåller ett brett utbud av tester och instrument för utvärdering och användning av lärare och specialpedagoger inom för-, grund och gymnasieskolan. I vårt sortiment finns olika typer av läs- och skrivtester samt tester för matematikförståelse, användbara för bedömning på såväl grupp som på individnivå. Resultaten från testerna kan sedan ligga till grund för utvecklingssamtal, fördjupade dyslexiutredningar och upprättande av åtgärdsprogram för eleven. Vi erbjuder även träningsmaterial och andra utvecklingspedagogiska hjälpmedel.

Kontakta oss gärna för mer information om våra olika tester!

(OBS! Detta var alltså en fiktiv företagstext.)