Minifiering av en webbplats: En guide

Minifiering (Minify) är en kritisk teknik för att förbättra prestanda och hastighet på din webbplats, vilket också kan ge fördelar när det gäller sökmotoroptimering (SEO). I denna guide går vi igenom vad minifiering är, varför det är viktigt, hur du kan implementera det på din webbplats och hur det kan bidra till att lösa vanliga prestandaproblem. Vi kommer att täcka 10 vanliga felkoder som kan uppstå vid prestandaanalys och förklara hur minifiering kan hjälpa till att åtgärda dessa problem.

Vad är minifiering och varför är det viktigt?

Minifiering innebär att man tar bort onödiga tecken och mellanrum från källkoden i en fil (t.ex. HTML, CSS eller JavaScript) utan att ändra dess funktionalitet. Detta kan inkludera att ta bort kommentarer, radbrytningar och extra mellanrum. Genom att minifiera filerna blir de mindre i storlek, vilket leder till snabbare laddningstider och minskad bandbreddsanvändning.

Förbättrad prestanda och hastighet är viktiga faktorer för att skapa en bra användarupplevelse och för att ranka högre i sökmotorernas resultat. Google och andra sökmotorer premierar webbplatser som laddar snabbt, vilket gör minifiering till en viktig teknik för att optimera din webbplats för SEO.

Vanliga felkoder relaterade till prestanda och minifiering

1. Render-blocking resources (CSS/JS)

Detta fel uppstår när webbläsaren måste pausa renderingen av sidan för att ladda och bearbeta CSS- eller JavaScript-filer som är nödvändiga för att sidan ska visas korrekt. Minifiering av dessa filer minskar storleken på dem, vilket kan bidra till snabbare laddningstider och mindre påverkan på renderingen.

2. Unused CSS/JS

Oanvänd CSS eller JavaScript innebär att det finns kod i din CSS- eller JS-fil som inte används av någon av elementen på sidan. Genom att minifiera dina filer kan du effektivt ta bort dessa oanvända kodbitar, vilket resulterar i mindre filstorlek och snabbare laddningstider.

3. Long main-thread tasks

Meddelandet uppstår när JavaScript-koden tar för lång tid att bearbeta, vilket kan leda till långsamma sidor och dålig användarupplevelse. Minifiering av JavaScript-filer kan bidra till att minska storleken på dessa uppgifter och förbättra sidans prestanda.

4. Large images

Stora bilder kan leda till långsamma laddningstider och påverka sidans prestanda negativt. Minifiering kan inte direkt förbättra bildstorleken, men genom att optimera och komprimera dina bilder i kombination med minifiering av CSS och JavaScript kan du förbättra sidans övergripande prestanda.

5. Slow server response times

Långsamma serverns svarstider kan påverka sidans laddningstid och användarupplevelse. Även om minifiering inte direkt påverkar serverns svarstid kan minskade filstorlekar bidra till att minska belastningen på servern och förbättra dess prestanda.

6. Excessive DOM size

En stor DOM (Document Object Model) kan göra det svårare för webbläsaren att bearbeta sidan och påverka sidans prestanda. Genom att minifiera HTML-koden kan du minska DOM-storleken, vilket kan förbättra sidans prestanda och användarupplevelse.

7. Multiple page redirects

Flera sidomdirigeringar kan orsaka förseningar i laddningstiden och påverka sidans prestanda negativt. Minifiering av HTML, CSS och JavaScript kan inte direkt lösa detta problem, men genom att optimera dina filer och undvika onödiga omdirigeringar kan du förbättra sidans prestanda.

8. Too many HTTP requests

För många HTTP-förfrågningar kan leda till långsamma laddningstider och påverka sidans prestanda. Minifiering av dina filer kan minska antalet förfrågningar genom att sammanfoga flera filer till en enda fil, vilket minskar antalet HTTP-förfrågningar och förbättrar sidans prestanda.

9. Unoptimized JavaScript execution

Ooptimerad JavaScript-körning kan leda till långsamma sidor och dålig användarupplevelse. Minifiering av dina JavaScript-filer kan förbättra prestandan genom att minska filstorleken och optimera koden för snabbare körning.

10. Inefficient cache policy

En ineffektiv cachepolicy kan leda till att webbläsaren laddar om filer onödigt och påverkar sidans prestanda negativt. Genom att minifiera dina filer och optimera din cachepolicy kan du förbättra sidans prestanda och minska belastningen på servern.

Implementera minifiering på din webbplats

Om du använder ett CMS som WordPress är det enkelt att använda något av alla de verktyg som finns som plugin för att minifiera. De flesta större SEO-plugins innehåller funktioner för minify, som t ex JetPack och W3 Total Cache. I byggverktyg som Gulp, Grunt eller Webpack, kan du inkludera minifieringsverktygen som plugins och automatiskt minifiera dina filer när du bygger och distribuerar din webbplats. 

Hur man minifierar HTML, CSS och JavaScript

För att minifiera dina filer kan du använda olika verktyg och metoder beroende på filtypen. Här är några rekommenderade verktyg för varje filtyp:

HTML

 • HTMLMinifier: Ett onlineverktyg som minifierar HTML-kod genom att ta bort onödiga tecken och mellanrum.
 • Minify HTML: Ett annat onlineverktyg för att minifiera HTML-kod.

CSS

 • CSS Minifier: Ett enkelt onlineverktyg för att minifiera CSS-kod.
 • clean-css: Ett Node.js-baserat verktyg som kan användas i byggverktyg som Gulp eller Grunt för att minifiera CSS-kod automatiskt.

JavaScript

 • UglifyJS: Ett populärt JavaScript-verktyg som minifierar och komprimerar JS-kod.
 • Terser: Ett annat JavaScript-verktyg som är en fork av UglifyJS, med stöd för moderna JS-standarder som ES6.

När du har integrerat dessa verktyg i ditt utvecklingsflöde kommer minifiering att ske automatiskt när du bygger och distribuerar din webbplats. Detta hjälper dig att bibehålla en hög prestanda och en snabb laddningstid för dina sidor.

Ytterligare prestandaoptimeringar

Utöver minifiering finns det flera andra tekniker som kan användas för att optimera din webbplats prestanda:

 1. Komprimering: Använd Gzip- eller Brotli-komprimering för att minska storleken på dina filer ytterligare när de överförs mellan servern och klienten.
 2. Bildoptimering: Komprimera och skala dina bilder för att minska deras storlek och förbättra sidans laddningstid.
 3. Lazy loading: Implementera “lazy loading” för bilder och andra resurser som inte behöver laddas omedelbart, vilket kan förbättra sidans prestanda och användarupplevelse.
 4. Cache-optimering: Använd en effektiv cachepolicy för att minska onödiga HTTP-förfrågningar och minska belastningen på servern.
 5. Content Delivery Network (CDN): Använd ett CDN för att distribuera dina filer över flera geografiska platser och förbättra sidans laddningstid för användare över hela världen.

Sammanfattning

Minifiering är en kritisk teknik för att förbättra prestanda och hastighet på din webbplats och är särskilt viktigt för att skapa en bra användarupplevelse och ranka högre i sökmotorernas resultat. Genom att implementera minifiering på din webbplats kan du effektivt lösa flera vanliga prestandaproblem och förbättra sidans laddningstid. Kombinera minifiering med andra prestandaoptimeringar för att säkerställa att din webbplats är snabb, effektiv och användarvänlig.