Språkkurser

Här kan du läsa olika guider som jag har skrivit inom om retorik & språk. En del är strikt informativa, andra är mer debatterande och problematiserande i mer kontroversiella aspekter eftersom ämnena kring källkritik inte minst handlar om filosofiska och ideologiska ideal. Allt är givetvis kostnadsfritt och du får sprida det och nyttja det som du vill, men ange gärna mig som upphovsman.

Källkritik

14 grundläggande källkritiska punkter

Du är ett allvarligt källkritiskt problem!

Du bestämmer inte över bilden av dig själv

Källkritik & propaganda

Källkritik, AI & post truth

Källkritik, frånvaron av bevis är inte ett bevis

– Övningar i källkritik för grundskola (kommer snart)

– Övningar i källkritik för gymnasie och högre studier (kommer snart)

Skrivkonst & copywriting

Copywriting: 10 grundläggande punkter

10 sätt som sociala medier ändrat vårt sätt att uttrycka oss

Visa, berätta inte!

Världsbygge – Logik

– Världsbygge – Relaterbarhet

Retorik

– Kommer snart

Grammatik

De, dem eller dom

Vem syftar du på egentligen?